Všetko o psoch

Kynologické organizácie

Združenie kynologických klubov a chovateľov psov. Sekretariát,
 výstavy a akcie, poriadky, plemená, štandardy plemien.

Zväz športovej kynológie Slovenskej republiky.
Akcie, výsledky súťaží záchranárskych psov, fotoalbum, odkazy.
Členovia, Výsledky, Kalendár akcií, Výcvik psov, Skúšobné poriadky.

Kynologický klub SANEDOG, Žilinská kynologická záchranárska brigáda.
Slovenská asociácia cvičiteľov terapeutických, vodiacich a asistenčných psov,
Zvolen.
Kynologický klub zameraný najmä na výcvik cansterapeutických psov.
Podpora chovateľov psov, jazdcov so psím záprahom,
a športovcov pretekajúcich so psom.
Stránka Slovenského zväzu psích záprahov; rôzne novinky,
rady, akcie, inzercia.
Slovenský Zväz psích záprahov
Slovenský klub chovateľov psov severských plemien.
Stránky jedného z najväčších klubov na Slovensku, venované psom,
záprahom, akciám, členom klubu, priateľstvu a dobrej nálade, hlavne,
ale nielen okolo mushingu.
Kynologický klub zameraný na cvičenie vlčiakov. Kurzy, tréningy, súťaže.
Športová kynológia. Aktivity, informácie o činnosti klubu.
Informácie o klube, čo je agility, tréningy, preteky.
Oficiálna domovská stránka kynologického klubu v Bratislave.
Mladý, dynamický klub poskytujúci výcvik opierajúci sa o
metódy pozitívnej motivácie.
Kynologický klub EXCEL Trenčín: výcvik psov, ubytovanie psov, agility,
výcvik pre športovú kynológiu, súťaže pre deti a mládež,
všetky plemená bez obmedzenia.
Kynologický klub Smolinské, výcvik psov.
Klub pre výcvik NO a športovej kynológie.
Výcvik mestského psa + tzv. škola šteniat, canisterapia, flyball
Informácie o agility klube v Košiciach
Športová kynológia, všetky informácie na klubovej stránke
Škola pro psy - výcvik, prodej vycvičených psu,
 semináre zamerané na obranu, škola pro figuranty
Kynologický klub zameraný na športovú kynológiu podľa
medzinárodného skúšobného poriadku IPO. Výcvikové kurzy,
 ukážky z výcviku na akciách.
Poskytujeme všestranný výcvik psov podľa požiadaviek psovoda ,
 alebo majiteľa psa. Výcvik psov pre športovú kynológiu
pre všetky plemená bez obmedzenia.
Športová kynológia. Bonitácie, výstavy, skúšky.
Škola základnej kynológie pre všetky plemená.
Poslušnosť, obrana, výcvik záchranárskych psov.