Všetko o psoch

Zdravie psa

Zdravie psa

Telesná teplota psa

Telesná teplota zdravého psa sa pohybuje okolo 38,3  oC.


Prečo sa mení telesná teplota

Teplota psa sa počas dňa mení, klesá aj stúpa.Najvyššie výkyvy sú ráno a večer.      K zvýšeniu teploty prispieva fyzická záťaž, vzrušenie, teplé ročné obdobie, ale aj pohyb v prehriatom prostredí. Pokles naopak nastáva v chladnom počasí (približne o 0,3 oC) a v spánku.

V porovnaní so staršími jedincami majú mladé psy väčšie výkyvy telesnej teploty. Tento úkaz sa vysvetľuje výraznejšou reakciou nielen na psychickú, ale aj fyzickú záťaž. Mladý pes má napr. pri niektorom infekčnom ochorení zvýšenú telesnú teplotu na 40 až 40,5 oC, kým starší jedinec má pri rovnakom ochorení teplotu podstatne nižšiu.

Všeobecne možno konštatovať, že telesná teplota vyššia ako 39,5 oC (za bežných podmienok, nie v horúcom počasí) je vždy neklamným signálom zápalového ochorenia, bakteriálnej alebo vírusovej infekcie.


Ako merať teplotu

Najbežnejším spôsobom je meranie teploty v konečníku psa. Používajte (krátky a pevný) teplomer. Ten, ktorý máte v domácej lekárničke, asi nebude najvhodnejší. Je dlhý a tenký, ľahko by sa mohol rozbiť.

Postup pri meraní teploty:
 •         Straste ortuť teplomeru na úroveň aspoň 37 oC. Teplomer pritom držte na  opačnom konci ako je zásobník ortuti.
 •         Časť teplomeru, ktorú chcete zasunúť do konečníka zvieraťa, natrite vazelínou alebo nesoleným maslom.
 •         Psovi zdvihnite chvost a jemným tlakom zasuňte do konečníka (minimálne1/3). Nikdy sa nesnažte teplomer zasunúť násilím. Ak sa vám to nedarí, teplomer jemne otočte zľava doprava.
 •         Teplomer nechajte v konečníku aspoň 20 sekúnd. Pes by mal pritom stáť nesmie si sadnúť.
 •         Po vybraní z konečníku utrite vatou a na stupnici zistite teplotu.
POZOR:
 •         Teplomer nikdy nečistite horúcou vodou.       
 •         Ak sa teplomer zasúvaním do konečníka rozbije (praskne), nikdy sa nepokúšajte vyberať črepiny. Pes ich väčšinou vylúči stolicou. Náplň teplomeru nie je pre sliznicu toxická (s výnimkou ortuťovej).


Tep

Každé zmrštenie ľavej komory vyvolá badateľnú odozvu na veľkých tepnách. Označujeme ju ako tep (pulz). Čím bližšie k povrchu tela je tepna uložená, tým je pulz výraznejší (najmä v prípade, keď sa cieva nachádza nad kosťou, ako napr. na zápästí).

Tep možno najľahšie odmerať na vnútornej strane zadnej končatiny, v oblasti medzi kolenným a bedrovým kĺbom. Stehenná tepna tam prechádza medzi povrchom svalu a stehennou kosťou. Už pri slabom tlaku bruškami prstov  pocítite pulz. Vyvarujte sa pritom akéhokoľvek násilia.

Jednotlivé tepy rátajte počas 30 sekúnd. Vynásobte ich dvoma a dostanete počet tepov za minútu.

    Veľkosť plemena                 Normálny tep                          Rozpätie

          malé                                       130                                    110-140
          stredné                                   100                                      90-115
          veľké                                       80                                       60-90

Výkyvy y počte tepov za minútu sú bežné. Zvyšujú sa.
 • po výcviku
 • pri strachu
 • v teple
 • vo vyššom veku, keď ochabuje činnosť srdca počet tepov naopak klesá
 • v spánku
 • pri niektorých chorobách srdca
 • nižší tep majú vysoko trénované psy, napríklad pretekárske chrty

Čo by nemalo chýbať v príručnej lekárničke každého majiteľa psa
 • dezinfekčný prostriedok
 • vatová tampóny
 • obväzová vata
 • insekticídny zásyp alebo šampón
 • obväzová gáza a bandáž na fixáciu papule
 • prípravok na odčervenie
 • 0,5-percentný roztok kyseliny salicylovej v alkohole na vonkajšiu dezinfekciu
 • roztok na výplach očí
 • vhodný šampón na suchú alebo mastnú srsť
 • klieštiky na pazúre
 • nožničky s oblými hrotmi
 • pinzeta
 • teplomer na meranie teploty v konečníku s netoxickou náplňou

Ako uchovávať lieky
 • všetky lieky musia mať nálepku s údajmi o spôsobe ich aplikácie a vyznačenou expiračnou dobou
 • staré alebo nepoužívané lieky bezpečne zlikvidujte (odovzdajte v lekárni)
 • všetky lieky uložte mimo dosahu detí